2018-08-14 20:16

Kasparov Karpov Lyon 1990 World Chess Championships FULL Documentary

Kasparov vs. Karpov, Game 20 | WCC 1990 - GM Yasser Seirawan - 2015.03.05

Copyright 2018 Cem Aydin